18-08-2017 - Foto-album
Onderstation electriciteitsvoorziening in de wijk in de maak, texture toegangsdeur aangebracht, model nagenoeg voltooid